Thinkiebuddies is een van mijn master projecten waarbij ik onderzoek deed naar het opbouwen van een online community en participatory storytelling. Ik richtte een instagram account op en probeerde daar mijn verhaal te delen op verschillende manieren met betrekking op het onderwerp overthinking en angsten. Ik probeerde uit te zoeken op welke manier ik het beste met mensen kon communiceren en wat aanspoorde om hen met mij te laten communiceren en zo onderdeel te laten zijn van deze bundel van verhalen.